Lieke Vermeijden

De praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse te Amsterdam is een vrijgevestigde praktijk (2000) voor adolescenten en volwassenen. De praktijk is gericht op diagnostiek en behandeling van adolescenten (18+) en volwassenen voornamelijk binnen de Specialistische GGZ.

De behandeling binnen de praktijk is vooral gericht op al langer bestaande en /of complexe problematiek, waarvoor eerdere hulp onvoldoende bleek of geen blijvend resultaat heeft gehad.

De geboden therapieën zijn relatie- en ontwikkelingsgericht vanuit een psychoanalytisch referentiekader. Dat houdt in dat er altijd gekeken wordt naar de persoon achter de klachten. In overleg wordt er besproken wat nodig en mogelijk is en of de behandeling korter kan of langer moet.

Mogelijke vormen van therapie in de praktijk zijn individuele psychotherapie, psychoanalyse,  relatie- en gezinstherapie. Voor iedere behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig voor of generalistische Basis- of voor Gespecialiseerde GGZ nodig.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot coaching.

Behandelingen worden verricht in overeenstemming met de richtlijnen van beroepsverenigingen, overheid en verzekeraars. In de praktijk wordt via beveiligde vormen van communicatie gewerkt.

Aanvullende algemene informatie is te vinden op: www.thuisarts.nl en LVVP 2023

Aanmelden kan telefonisch of via e-mail.

Contact & praktijkadres

Okeghemstraat 2 hs
1075 PM Amsterdam

Tel: 06 53239983

Meer informatie

Voor aanmelding of meer informatie kunt u mij benaderen via contact.